ancak daha düşük verimliliğe sahiptir. Bu nedenle arşivleri - Bildiğim Kadar